ส่องดอกเบี้ยหุ้นกู้บริษัท ซีพีออล จำกัดมหาชน

บริษัท ซีพีออล จำกัดมหาชน เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ดำเนินธุรกิจประเภทร้านค้าสะดวกซื้อเซเว่น-อีเลฟเว่น โดยได้รับสิทธิ์แต่เพียงผู้เดียวให้ประกอบธุรกิจภายใต้เครื่องหมายการค้าเซเว่น-อีเลฟเว่นในประเทศไทย และถือเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่บริษัท สยามแม็คโคร จำกัดมหาชน ประเภทของหุ้นกู้ที่มีการวางออกจำหน่ายเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ์ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นมีอันดับความน่าเชื่อถือของบริษัทเป็น A + เปรียบเหมือนเว็บคาสิโนเจ้าดังๆที่เชื่อถือได้ โดยบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2564 อันดับความน่าเชื่อถือของหุ้นกู้ A + เช่นเดียวกัน วัตถุประสงค์การใช้เงินในครั้งนี้ที่เปิดขายก็เพื่อชำระคืนหนี้หุ้นกู้ที่จะครบกำหนด และชำระคืนเงินกู้จากสถาบันการเงินหรือใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนโดยแบ่งเป็นอายุหุ้นกู้ 5 ปี 7 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้ต่อปีแบ่งเป็น หุ้นกู้ 5 ปีอัตราดอกเบี้ย 3% หุ้นกู้ 7 ปีอัตราดอกเบี้ย 3.4% และหุ้นกู้ 10 ปีอัตราดอกเบี้ย 3.9% โดยระดับความเสี่ยงอยู่ที่เลเวล 4 อายุหุ้นกู้ 5 ปีมีวันครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 16 มิถุนายน 69